Kontakti i lokacije

Proizvodi

Početna › Proizvodi › Gnojivo › PETROKEMIJA

PETROKEMIJA

Gnojivo

Dušična mineralna gnojiva

 • UREA N 46
 • KAN N(MgO) 27(4,8) prilirani i granulirani
 • AN N 33,5

Kompleksna NPK mineralna gnojiva

 • NPK(SO3) 5-20-30 (26)
 • NPK 7-20-30
 • NPK(SO3) 7-14-21 (24)
 • NPK(MgO,SO3) 7-14-21 (2,18)
 • NPK(SO3) 15-15-15 (7)
 • NPK(MgO) 8-16-24 (2)
 • NPK 8-26-26
 • NPK 10-20-30
 • NPK 10-30-20
 • NPK 12-52-0 MAP
 • NPK(MgO) 13-10-12 (4)
 • NPK 15-15-15
 • NPK 20-10-10
 • NPK(SO3) 15-15-15 (25)
 • NPK(SO3) 15-15-15 (18)
 • NPK 5-15-30
 • NP 20-20
 • PK 20-30

NPK mineralno gnojivo s mikroelementima

 • NPK 5-15-30 + 0,5 B2O3

Tekuća mineralna gnojiva

 • UAN N 30

FLORINI - mineralna gnojiva u malom pakiranju

 

Kratki opisi proizvoda

UREA N 46

 • sadržaj dušika 46 %
 • sadržaj biureta do 1 %
 • sadržaj vlage do 0,5 %
 • čestice 0,5-3 mm najmanje 96 %
 • nasipna masa 720-770 kg/m3

UREA je visokokoncentrirano dušično gnojivo čiji je dušik u amidnom obliku. Najzastupljenije je gnojivo u svijetu, iako se industrijski počelo proizvoditi tek pedesetih godina. Koristi se u predsjetvenoj gnojidbi jer omogućuje postupnu pretvorbu amidnog dušika u amonijski i nitratni u skladu s klimatskim i agrokemijskim uvjetima u tlu. UREA u jesenskoj osnovnoj gnojidbi služi za ubrzanu razgradnju biljnih ostataka, te aktivaciju organskog dušika iz tla. UREOM se prihranjuje većina biljnih kultura - osim šećerne repe. UREA nam pruža priliku da vrlo jednostavno na samom gospodarstvu napravimo tekuće dušično gnojivo za folijarnu prihranu svih biljnih vrsta. Treba napomenuti da je UREA lako topljiva. Teoretski se u 1l vode može otopiti kilogram UREE.U praksi se relativno lako i brzo otapa 25 - 30 kg UREE u 100 litara vode što potpuno zadovoljava , jer samo neke kulture, strne žitarice i travnjaci, podnose tako visoke koncentracije dušika, dok sve ostale zahtjevaju niže koncentracije. Stoga navodim ispitane i preporučljive koncentracije otopine UREA za različite kulture.

Kultura Žitarice Mahune Livade Krastavci Kukuruz Rajčica Uljana repica
Koncentracija do 30 % 0,3 - 0,6 % do 30 % 0,5 - 1,0 % 0,6 - 6,4 % 0,4 - 0,7 % do 30 %

 

Kultura Paprika Šećerna repa Celer Krumpir Mrkva / peršin Vočnjaci Kupus
Koncentracija 0,5 - 0,7 % do 4,5 % 0,8 - 2,4 % do 5,0 % 1,2 - 3,0 % 0,5 - 2,0 % 0,8 - 1,6 %

 

Kultura Maslina Salata Vinova loza Luk Lubenica Cikla
Koncentracija 3 - 5 % 0,6 - 1,0 % 0,7 - 1,0 % 1,6 - 2,5 % do 0,5 % 1,5 - 2,0 %

Nižim koncentracijama prihranjuju se mlade i nježne biljke, a s odmicanjem vegetacije koncentracije se povečavaju. Folijarna primjena otopine UREE daje posebno dobre rezultate u sušnom razdoblju naročito na Mediteranu i tamo gdje nije moguće navodnjavanje. UREOM se u većini slučajeva može prihranjivati putom lista, zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja.

 

KAN N 27

 • sadržaj dušika 27 %
 • sadržaj vlage do 0,5 %
 • čestice 1-5 mm najmanje 96 %
 • sadržaj MgO 4,5 - 5,5 %
 • sadržaj CaO 6,5 - 8,5 %
 • nasipna masa 1000-1100 kg/m3

KAN je poznato dušično gnojivo za prihranu svih poljoprivrednih kultura. Sadrži pola dušika u amonijskom, a pola u nitratnom obliku, pa djeluje brzo i nešto produženo, tako da zadovoljava potrebe bilja za dušikom u određenom razdoblju. Sadržajem dolomita (oko 23 %) utječe na djelomičnu neutralizaciju kiselosti tla, a sadržajem magnezija djelomice zadovoljava potrebe bilja i za tim biljnim hranivom.

 

AN N 33,5 - amonij nitrat za poljoprivredu

 • sadržaj dušika 33,5 %
 • sadržaj MgO 1 %
 • sadržaj vlage do 0,5 %
 • čestice 1-5 mm najmanje 95 %
 • nasipna masa 900 - 1000 kg/m3

AN 33,5 % je dušično gnojivo istih karakteristika kao KAN 27 % N s više aktivne tvari, a manje magnezij oksida.
Koristi se u prihrani svih poljoprivrednih kultura. Ne smije doći u dodir s mineralnim i organskim uljem jer tada postaje zapaljivo i eksplozivno. Vrlo je važno strogo pridržavanje propisa o postupku transportiranja i skladištenja. Prednost primjene ovoga gnojiva je u mogućnosti kvalitetnije raspodjele po površini i u većoj produktivnosti rada...

 

NPK gnojiva visoke koncentracije hraniva

 • NPK(SO3) 5-20-30(26)
 • NPK 8-26-26
 • NPK 6-18-36
 • NPK 10-30-20
 • NPK 7-20-30

Ovu skupinu čine NPK gnojiva visokih koncentracija hraniva (55 - 60 %) i predstavljaju posljednje dostignuće u kemiji i tehnologiji.  To ih čini posebice pogodnim za transport i skladištenje u rasutom stanju. Sva ova gnojiva, osim NPK 15-15-15, su namjenjena za osnovnu gnojidbu zbog svojih kemijskih svojstava i odnosa biljnih hraniva
Dušik je u svim formulacijama u amonijskom obliku, fosfor vodotopljiv, a kalij kao kalij klorid, izuzev u formulaciji NPK 5-20-30 S. Ova formulacija se koristi u istim prigodama kao i NPK 7-14-21 S - za kulture koje ne podnose klor ili traže više sumpora. Pored osnovne i meliorativne gnojidbe ove formulacije se mogu koristiti i u startnoj gnojidbi okopavina ako je potrebno intenzivnije gnojiti fosforom ili kalijem...

 

NPK gnojiva srednje koncentracije hraniva

 • NPK(SO3) 7-14-21(24)
 • NPK(MgO) 8-16-24(2)
 • NPK(MgO) 13-10-12(4)
 • NPK 13-13-21
 • NPK 15-15-15
 • NPK 20-10-10

Ova NPK gnojiva sadrže dušik u nitratnom i amonijskom obliku i vodotopljivi fosfor. Kalij je u obliku kalij klorida osim u NPK 7-14-21 S gdje je kalij u obliku kalij sulfata i namjenjen je kulturama koje ne podnose klor i onima koje za razvoj trebaju više sumpora. U tu skupinu kultura ubrajaju se duhan, vinova loza (posebno u mediteranskom području), rajčica, paprika i još neke povrćarske kulture. Ostala NPK gnojiva, osim NPK 8-16-24 koja se koriste u osnovnoj gnojidbi, služe za predsjetvenu gnojidbu, posebno strnih žitarica i gnojidbu travnjaka. Iz ove skupine NPK najviše se proizvodi NPK 15-15-15 obzirom na najšire mogućnosti primjene.

 

UAN N 30

 • amidni dušik 50 %
 • amonijski dušik 25 %
 • nitratni dušika 25 %
 • pH 6,5-7,5 %
 • specifična težina 1,3

UAN je bistra dušična otopina. U 100 litara otopine UAN-a ima 40 kg dušika što treba imati na umu kod određivanja doze gnojidbe. UAN s tri oblika dušika prvenstveno je namjenjen za gnojidbu strnih žitarica, travnjaka i uljane repice putom lista, može i putom tla, te okopavina, voćnjaka i vinograda isključivo putom tla. UAN se uspješno koristi za bržu razgradnju biljnih ostataka. U njemu se može otopiti većina pesticida, mikroelemenata i stimulatora rasta. Prijevoz, skladištenje i primjena su potpuno mehanizirani. U prihrani voćnjaka i vinograda UAN otopina ne smije doći u dodir s lišćem. UAN je tehnološki, ekonomski i ekološki prihvatljivo dušično gnojivo.

 

 

Proizvodi u ovoj kategoriji

Fertine
Florini
Početna O nama Proizvodi Eko-kutak Galerija Kontakt

2017 © Oroz PHARM d.o.o.

Dizajn i izrada: e-Sustavi d.o.o.